Saugumas

Saugumas

1. Movera.lt turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos pateikė Pirkėjas ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui bei naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais.
2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el. paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas Pardavėją el. pašto adresu: info@movera.lt išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių dėl pirkimo arba užsakymo įvykdymo.
3. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei saugūs nuo trečiųjų asmenų prieigos.